godlo.png
Wniosek 2017 2018 - kursy kwalifikacyjne PDF Drukuj Email
Rekrutacja
Wpisany przez D. Mamajek   
piątek, 28 kwietnia 2017 15:29

Wniosek o przyjęcie

do kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym

w Zespole Szkół Powiatowych w KADZIDLE

na rok szkolny 2017/2018

 

Proszę o przyjęcie mnie na kurs kwalifikacyjny kształcący w zakresie kwalifikacji:

 

 

Prowadzenie produkcji rolniczej,

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie,

Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych,

Sporządzanie potraw i napojów.

 

dane osobowe kandydata

 

Nazwisko .................................................................................................

Imiona : .................................................................................................

Data urodzenia : .................................................................................................

Miejsce urodzenia/województwo ......................................................................... / .................................................

PESEL :   .................................................................................................

(w przypadku braku nr  PESEL wpisać serię i  nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

 

Telefon kontaktowy : ................................................................,  E-mail :  .............................................................

 

Adres zamieszkania kandydata

Miejscowość :   .................................................................................................,

Ulica  ................................................................................................. ,     Nr domu:   .................,  Nr lokalu............

Kod :   .................................                      Poczta :.................................................................................................

Województwo:  .....................................,   Powiat:   .................................  Gmina : .........................................

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

...............................................................................             .................................................................................................

miejscowość, data                                                 podpis kandydata

 

Załączniki:

□      świadectwo ukończenia szkoły: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum, technikum (właściwe podkreślić),

□      zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Poprawiony: środa, 10 maja 2017 19:25
 

Stopka

Copyright © 2018 Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

Szkoła w obiektywie

16.JPG

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 
Jakiej przeglądarki używasz?
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj26
Wczoraj86
Wizyt w tygodniu404
Wizyt w miesiącu1271
Łącznie wizyt109079

Powered by Kubik-Rubik.de
Kadzidło