godlo.png
Wniosek 2017 2018 - szkoły ponadgimnazjalne PDF Drukuj Email
Rekrutacja
Wpisany przez D. Mamajek   
piątek, 28 kwietnia 2017 15:31

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

w Zespole Szkół Powiatowych w KADZIDLE

na rok szkolny 2017/2018

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej według poniższych preferencji (zaznacz cyframi od 1 do 3 wybrane przez siebie maksymalnie trzy oddziały
w kolejności w jakiej chciałabyś/chciałbyś się do nich dostać)
:   

 

1.  Liceum Ogólnokształcącego o profilu:

 

Klasa służb mundurowych

 

2.  Technikum w zawodzie:

 

1)  Technik agrobiznesu z pozyskiwaniem środków unijnych,

2)  Technik leśnik z elementami geodezji,

3)  Technik technologii żywności z dietetyką i fitnessem,

4)  Technik żywienia i usług gastronomicznych.

3.  Branżowej szkoły I stopnia:

 

.……………...............................………………………

……………………….................................…………….

……………………...................................……………….

 

dane osobowe kandydata

Nazwisko:  ....................................................................................................................

Imiona :    .............................................................................................................................................................................

Data urodzenia:      ........................................................

Miejsce urodzenia/województwo:  ..............................................................................................................................................

PESEL:     -------- ------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

(w przypadku braku nr  PESEL wpisać serię i  nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

 

 

Adres zamieszkania kandydata

Miejscowość:  .............................................................   Ulica  .........................................................................................                                                Nr domu  ......................................................               Nr lokalu ................................................

Kod  .......................................   Poczta .............................................................................,

Województwo:  .............................................. ,   Powiat   ........................................., Gmina ..............................................

 

 

dane rodziców / opiekunów prawnych kandydata

(w przypadku kandydata pełnoletniego podać tylko imiona rodziców)

 

matki/prawnej opiekunki                                  ojca/prawnego opiekuna

Imię                                                                                                      Imię

 

 

 

Nazwisko                                                                                            Nazwisko

 

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

Nr telefonu

 

 

 

E-mail

 

 

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

podpisy rodziców/opiekunów                     miejscowość, data i podpis kandydata

 

 

 

 

Załączniki:

□      świadectwo ukończenia gimnazjum,

□      zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

□      zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku techników i zasadniczych szkół zawodowych),

dodatkowo w przypadku posiadania:

□      zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

□      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

 

Poprawiony: środa, 10 maja 2017 19:24
 

Stopka

Copyright © 2018 Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

Szkoła w obiektywie

12.JPG

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 89 gości 
Jakiej przeglądarki używasz?
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj83
Wczoraj82
Wizyt w tygodniu165
Wizyt w miesiącu1176
Łącznie wizyt112630

Powered by Kubik-Rubik.de
Kadzidło