godlo.png
Rok szkolny 2011/2012
"Być bezpiecznym: Senior" PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez DM   
czwartek, 08 listopada 2012 20:16

Uczniowie II klasy Liceum Ogólnokształcącego pod opieką Pani Doroty Mamajek wzięli udział w inauguracji akcji profilaktycznej „Być bezpiecznym: Senior” realizowanej przez Komendę Miejską Policji w Ostrołęce i samorząd miejski. Starsze osoby będą mogły uczestniczyć w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym i środkach komunikacji publicznej, w zajęciach z psychologiem. A wszystko po to, by seniorzy nie padali ofiarami przestępców.

Plan uroczystości:

  1. Godzina 10.00 - Msza Święta w intencji bezpieczeństwa osób starszych w parafii pod wezwaniem Zbawiciela Świata w Ostrołęce.
  2. Godzina 11.00 – Inauguracja programu w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce.
Poprawiony: poniedziałek, 12 listopada 2012 20:14
 
Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 dla klas wielozawodowych PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 sierpnia 2012 00:00

15 czerwca 2012 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego dla  klas wielozawodowych programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych.

 

Życzymy Wam prostych dróg,

jasnych drogowskazów, życzliwości ludzkiej,

wiernych i oddanych przyjaciół,

oraz samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym

 
Zakończenie roku szkolnego 2011/ 2012 PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez DM   
poniedziałek, 30 lipca 2012 20:07

29 czerwca po Mszy Świętej młodzież zebrała się na sali gimnastycznej, aby wziąć udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2011/ 2012. Pani Dyrektor Ewa Dobkowska - Duszak zaprezentowała zgromadzonym wyniki całorocznej pracy. Uczniowie otrzymali nagrody za wysokie wyniki w nauce, za 100 % frekwencję, za działalność na rzecz szkoły, za osiągnięcia sportowe, za czytelnictwo, a rodzice listy gratulacyjne. Część artystyczną (parodię baśni o Kopciuszku) przygotowali uczniowie klas drugich.

Poprawiony: piątek, 23 maja 2014 09:55
 
Wyniki konkursu organizowanego przez bibliotekę szkolną PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez DM   
poniedziałek, 30 lipca 2012 19:54

W roku szkolnym 2011/ 2012 nauczyciele bibliotekarze ogłosili dwa konkursy: na najlepszego czytelnika  (została nim Ewelina Orzołek z klasy III TTŻ) i najlepiej czytającą klasę (wygrała III TTŻ). Ewelina otrzymała dyplom i książkę, a klasa puchar, który w przyszłym roku może zmienić właściciela. Gratulujemy zwycięzcom. :)

Poprawiony: poniedziałek, 20 sierpnia 2012 20:33
 
Zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej dla przedszkolaków PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez Administrator   
sobota, 07 lipca 2012 00:00

W czerwcu Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle odwiedziły przedszkolaki, które wzięły udział w zajęciach z edukacji przyrodniczo-leśnej przygotowanych przez Panią Barbarę Bączek i uczniów Technikum leśnego. Dzieci świetnie się bawiły odpowiadając na zagadki przyrodnicze, rozpoznając zwierzęta i rośliny. Każde dziecko przyniosło w prezencie rysunek ukazujący piękno lasu. Najciekawsze rysunki nagrodzono, a wszystkich uczestników zajęć nagrodzono kredkami od partnera szkoły Nadleśnictwa Parciaki.

Poprawiony: piątek, 09 listopada 2012 21:03
 
Wycieczka do Ostrołęki PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez DM   
środa, 06 czerwca 2012 16:50

6 czerwca uczniowie klas I: Liceum Ogólnokształcącego i Technikum kształcącego w zawodach: technik agrobiznesu, technik leśnik i technik technologii żywności byli w Ostrołęce. Jak każdego roku młodzież wzięła udział w lekcji historii, którą przeprowadziła Pani Wiesława Gałka. Wszyscy mieli możliwość obejrzenia eksponatów zgromadzonych w Izbie Pamięci 5 Pułku Ułanów Zasławskich znajdującej się w budynku ZSZ nr 2 w Wojciechowicach. W czasie pobytu w Mauzoleum Powstania Listopadowego uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat powstania listopadowego, a zwłaszcza bitwy pod Ostrołęką. Opiekę nad młodzieżą sprawowały Panie: Jadwiga Rybicka, Dorota Mamajek i Anna Kossakowska.

Poprawiony: poniedziałek, 20 sierpnia 2012 20:34
 
Dni Otwarte w Nadleśnictwie Parciaki PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez DM   
wtorek, 05 czerwca 2012 20:40

1 czerwca uczniowie klas I i II Technikum kształcącego w zawodach technik leśnik i technik technologii żywności odwiedzili Nadleśnictwo Parciaki w Budziskach w ramach Dni Otwartych Lasów Państwowych. Było zwiedzanie leśnictwa i ognisko. Opiekę nad młodzieżą sprawowały Panie: Dorota Mamajek, Justyna Stepnowska i Barbara Bączek.

Poprawiony: poniedziałek, 20 sierpnia 2012 20:34
 
Ginące zawody PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez DM   
czwartek, 31 maja 2012 00:00

30 maja uczniowie klas I, II, III Technikum kształcącego w zawodach: technik lesnik i technik technologii żywności wzięli udział w wrsztatach etnograficznych "Ginące zawody." Opiekę nad młodzieżą sprawowaly Panie:  Dorota Mamajek, Justyna Stepnowska, Anna Czaplicka i Barbara Bączek.

Poprawiony: poniedziałek, 20 sierpnia 2012 20:35
 
II Targi Edukacyjne PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 maja 2012 11:57

15 maja nasza szkoła wzięła udział II Targach Edukacyjnych w Myszyńcu. Placówkę reprezentowały Panie: Bożena Duszak i Barbara Bączek oraz przewodniczący szkoły Radosław Szydlik, skarbnik Ewelina Młynarska i Piotr Borowczyk .

Poprawiony: czwartek, 17 maja 2012 12:00
 
finaliści konkursu YPEF PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 maja 2012 11:32

W środę 18 Kwietnia odbyły się w Polsce eliminacje II edycji konkursu "Młodzież w lasach Europy – Young People in European Forests”. Do konkursu zgłosiło się blisko 2500 zespołów z ponad 500 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Eliminacje odbyły się w ok. 250 szkołach YPEF. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 10 maja 2012r. W wyniku eliminacji Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych w Olsztynie na finale Krajowym w dniu 24.05.2012r. w Szkole Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będą reprezentowały trzy zespoły z ZSP w Kadzidle, przy czym jeden z zespołów w składzie: Radosław Szydlik, Mateusz Sobiech i Kinga Samsel uzyskali najlepszy wynik z pośród wszystkich startujących szkół w Polsce. Szkoła reprezentowała Nadleśnictwo Parciaki. Młodzież do konkursu przygotowywała Pani Barbara Bączek a koordynatorem konkursu z ramienia nadleśnictwa był Pan Szymon Kępczyński.

finaliści konkursu YPEF wraz z opiekunem

Poprawiony: czwartek, 17 maja 2012 11:44
 
I miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 maja 2012 11:22

Monika Grądzik laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego EKO-PLANETA 2012.

Dnia 22.05.2012r. w auli na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego EKO-PLANETA. Podczas uroczystości dyrektor biura konkursu - mgr Paweł Maj wręczył dyplom i nagrodę tegorocznej absolwentce ZSP w Kadzidle – Monice Grądzik za zajęcie I miejsca w Kraju w kategorii- test z wiedzy tegorocznej . Opiekunką uczennicy i osobą przygotowującą do konkursu była Pani Barbara Bączek. 
XXXVIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 maja 2012 11:05

W dniach od 20 do 22 kwietnia 2012r. uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle po raz piąty wzięli udział w XXXVIII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Tegoroczny Turniej odbył się w Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chmielnickiego w Rypinie. Organizatorami Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie są Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie oraz Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Patronat honorowy nad Tu

Turniej organizowany jest dla uczniów średnich szkół zawodowych i mogą w nim brać udział uczniowie kształcący się w zawodach technik technologii żywności z całej Polski.

Oprócz ZSP z Kadzidła w Turnieju wzięły udział szkoły z Moniek, Wysokiego Mazowieckiego, Wrześni, Lublina, Włoszczowej, Łomży, Łowicza, Kutna, Baranowa, Białegostoku, Rypina.

ZSP w Kadzidle reprezentowali laureaci I stopnia Turnieju przeprowadzonego w szkole: Monika Grądzik, Anna Parzych i Marta Pabich.

Formuła Turnieju jest 3-dniowa. W pierwszym dniu uczestnicy piszą sprawdzian(II stopień Turnieju) mający za zadanie wyłonienie po trzech uczestników z każdej szkoły do finału(III stopnia Turnieju). Uczestnik zawodów II stopnia aby uczestniczyć w zawodach III stopnia Turnieju musi uzyskać co najmniej 30% ogólnej liczby punktów podczas egzaminu w II stopniu Turnieju. W drugim dniu jest przeprowadzony etap pisemny i etap praktyczny a w trzecim etap ustny(III stopień Turnieju).

Etap pisemny składa się z testu w którym sprawdzane są wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie technik technologii żywności, jednak zadania z dziedziny mleczarstwa są w zakresie poszerzonym ponad program szkoły średniej. Etap praktyczny przeprowadzony jest w formie pisemnej, a polega na opracowaniu projektu realizacji określonych prac wynikających z zadania o treści ogólnej z dziedziny przemysłu mleczarskiego. W ramach projektu uczeń ma do rozwiązania 6 zdań cząstkowo – problemowych. Jest to łączenie teorii z praktyką. Jest to poszerzone ponad wymagania programowe. Etap ustny dotyczy zagadnień z przetwórstwa mleka z następujących kategorii: surowce i materiały pomocnicze i analiza mleczarska, technologia mleczarska, aparatura przemysłu mleczarskiego i BHP. Każdy uczestnik odpowiada z trzech kategorii.

Reprezentacja ZSP z Kadzidła w składzie: Monika Grądzik, Anna Parzych i Marta Pabich w finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie w klasyfikacji drużynowej zajęła II miejsce. Anna Parzych i Marta Pabich uczennice Technikum kształcącym w zawodzie technik technologii żywności otrzymały tytuły laureata Turnieju i indeks na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Monika Grądzik otrzymała tytuły finalisty. Wszyscy finaliści i laureaci oprócz nagród i dyplomów zostali zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Drużynę do konkursu przygotowywała pani Justyna Stepnowska.

przed etapem pisemnym turnieju

zwycięska drużyna

 

Poprawiony: czwartek, 17 maja 2012 11:22
 
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez DM   
czwartek, 17 maja 2012 07:35

11, 14 i 16 maja absolwenci naszego Technikum przystąpili do zdawania ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Każda osoba (z 46) przez 15 minut prezentowała swoją wypowiedź, a potem odpowiadała na pytania zadane przez komisję w składzie: Danuta Prachniak - egzaminator, Dorota Mamajek - członek, Jadwiga Rybicka - członek. Wszyscy zdający uzyskali pozytywny wynik. Gratulujemy. :)

matury ustne 2012

matury ustne 2012

Poprawiony: poniedziałek, 22 października 2012 17:50
 
Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez DM   
wtorek, 08 maja 2012 19:58

4 maja 2012r. absolwenci naszej szkoły przystąpili do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zdający mieli 170 minut na napisanie wypracowania na wybrany temat [1. Wyjaśnij symbolikę prawej i lewej strony oraz jej znaczenie dla wymowy utworu, analizując przytoczony fragment III części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postać Nowsilcowa i postawy innych bohaterów wobec niego. 2. Porównaj postawy życiowe Izabeli Łęckiej i Joanny Podborskiej ukazane w podanych fragmentach "Lalki" Bolesława Prusa i "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego.Odwołując się do znajomości utworów, zwróć uwagę na okoliczności, które miały wpływ na ukształtowanie osobowości bohaterek.] i udzielenie odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu pt. "Wikipedia, czyli jeszcze nigdy ...".

8 maja 2012r. absolwenci naszej szkoły przystąpili do pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

10 maja 2012r. absolwenci naszej szkoły przystąpią do pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Arkusze egzaminów maturalnych można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.edu.pl

Poprawiony: czwartek, 17 maja 2012 12:07
 
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 2011/2012 PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez Administrator   
środa, 02 maja 2012 00:00

Dnia 27 kwietnia 2012 roku w obecności starosty Stanisława Kubła, rodziców, nauczycieli i uczniów, odbyło się Uroczyste Zakończenie roku szkolnego klas czwartych. Pożegnaliśmy klasę IV TTŻ,IVTP, IVTA.

W czasie uroczystości Starosta Stanisław Kubeł wręczył nagrodę uczennicy klasy IV TTŻ Marcie Szymczyk, za najwyższą średnią z czterech lat-4,96 oraz wzorowe zachowanie.

Nagrody i świadectwa z czerwonym paskiem otrzymały także inne uczennice klasy IVTTŻ:

Pabich Marta-średnia 4,89

Parzych Anna- średnia 4,82

Grądzik Monika- średnia 4,75

Nagrody za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz pracę na rzecz szkoły otrzymali:

Mielnicki Mariusz-4,36,Szydlik Ewelina- 4,14, Madrak Danuta- 4,04

z klasy IVTA to: Adam Głowacki-4,5 i Kamil Domurad-4,38.Za osiągnięcia sportowe, wyróżniono i nagrodzono: Zygmunta Kamila, Adama Głowackiego i Kamila Domurada.

Po oficjalnym wręczeniu świadectw, nagród i podziękowań dla uczniów i nauczycieli za pracę z absolwentami, uczniowie klas czwartych przedstawili część artystyczną, która wszystkich wprawiła w pogodny i radosny nastrój. Nasi absolwenci byli zdolni i aktywni- dziękujemy Wam.

Poprawiony: czwartek, 08 listopada 2012 23:13
 
Konkurs "Wiedzy o przedsiębiorczości" PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 kwietnia 2012 08:47

Dnia 17.04.2012 uczniowie klas czwartych Technikum Technologii Żywności (Anna Parzych, Marta Szymczyk, Monika Grądzik) oraz Technikum Agrobiznesu ( Domurad Kamil i Głowacki Adam) wzięli udział w konkursie „ Wiedzy o przedsiębiorczości”, który odbył się w Baranowie. Uczniów do konkursu przygotowała Pani Agnieszka Kiernozek.  Osiągnięciem naszych uczniów było zajecie II miejsca przez Kamila Domurada, który otrzymał w nagrodę wieżę Hi –Fi.

 
wycieczka do 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 19 kwietnia 2012 20:06

W czwartek 12 kwietnia 2012 r. uczniowie klasy I LO, I TL, II TL/TTŻ, IV TŻ uczestniczyli w wycieczce do 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. W programie wycieczki było wysłuchanie wykładu o początkach polskiego lotnictwa i jego zasługach dla kraju, obejrzenie sali tradycji i zwiedzanie jednostki wojskowej (sali tradycji, hangaru, symulatorów lotu, pasa startowego) Na zakończenie uczestnicy obejrzeli starty samolotów MiG-29, które wykonywały loty nocne.

więcej na stronie:WKU

sala tradycji symulatory lotu

w hangarze

tupolewoświetlony pas startowy

Poprawiony: piątek, 20 kwietnia 2012 11:10
 
Dzień otwarty dla gimnazjalistów PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 19 kwietnia 2012 16:51

27 marca 2012 roku odbył się DZIEŃ OTWARTY dla gimnazjalistów

Poprawiony: czwartek, 19 kwietnia 2012 17:33
 
Konkurs "Młodzież zapobiega pożarom" PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez Administrator   
piątek, 13 kwietnia 2012 11:43

15 marca 2012 roku odbyły się eliminacje powiatowe w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Konkurs został zorganizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrołęce.

Mateusz Kaniecki - uczeń klasy I LO zajął III miejsce. Gratulujemy

Poprawiony: piątek, 13 kwietnia 2012 11:51
 
IV Powiatowy Konkurs Recytatorski PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez DM   
czwartek, 12 kwietnia 2012 16:16

12 kwietnia w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle odbył się IV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Wisławy Szymborskiej. Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Kiernozek [2 TTŻ], Kamila Kubeł [2 TA], Mateusz Sobiech [3 TL].

Klaudia, Mateusz i Kamila

Poprawiony: poniedziałek, 23 kwietnia 2012 10:15
 
Apel Wielkanocny PDF Drukuj Email
Kronika szkoły - Rok szkolny 2011/2012
Wpisany przez DM   
wtorek, 10 kwietnia 2012 13:33

2 kwietnia uczniowie z klas: II TTŻ, I LO i III TL zaprezentowali montaż słowno - muzyczny z okazji Świąt Wielkanocnych. Młodzież pokazała, jak Mały Książę bezskutecznie szukał przyjaciela. Wspólną modlitwą uczciliśmy VII rocznicę śmierci Jana Pawła II. Opiekę nad występującymi osobami sprawowały Panie Maria Jolanta Gałązka i Dorota Mamajek.

życzenia

Poprawiony: piątek, 26 kwietnia 2013 12:56
 
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 1 z 5

Stopka

Copyright © 2018 Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

Szkoła w obiektywie

28.JPG

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości 
Jakiej przeglądarki używasz?
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj2
Wczoraj42
Wizyt w tygodniu153
Wizyt w miesiącu1394
Łącznie wizyt111102

Powered by Kubik-Rubik.de
Kadzidło