godlo.png
Rekrutacja
Wniosek o przyjęcie do LO dla Dorosłych 2016 PDF Drukuj Email
Rekrutacja
Wpisany przez D. Mamajek   
środa, 27 kwietnia 2016 17:43

 

 

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

w Zespole Szkół Powiatowych w KADZIDLE

na rok szkolny 2016/2017

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Proszę o przyjęcie mnie na semestr ……. Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

Dane osobowe kandydata

Nazwisko

 

Imiona

 

Data urodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESEL:
(w przypadku braku nr  PESEL wpisać serię i  nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

 

 

Telefon kontaktowy                                                           E-mail

 

Adres zamieszkania kandydata

 

 

Ulica                                                                                       Nr domu           Nr lokalu

 

 

 

Miejscowość                                                               Kod                                    Poczta

 

 

 

Województwo                                               Powiat                                                       Gmina

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182).

 

 

 

miejscowość, data                                                                                    podpis kandydata

 

 

Załączniki:

□      świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły zawodowej.

 

 

 
Wniosek o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny 2016 PDF Drukuj Email
Rekrutacja
Wpisany przez D. Mamajek   
środa, 27 kwietnia 2016 17:43

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

Wniosek o przyjęcie do kształcenia

na kwalifikacyjnym kursie zawodowym

w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle

na rok szkolny 2016/2017

 

Proszę o przyjęcie mnie na kurs kwalifikacyjny kształcący w zakresie kwalifikacji:

 

R.3

 

 


………prowadzenie produkcji rolniczej……………………….

 


…………............................…………………………………….

 

Dane     osobowe     kandydata

Nazwisko                     …………………………………….………………………………………..

Imiona                        ………………………………………………………………………………

Data urodzenia             …………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESEL (w przypadku braku nr  PESEL wpisać serię i  nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

 

 

 

Telefon kontaktowy                                                         E-mail

 

Adres   zamieszkania    kandydata

 

 

Miejscowość                                                   Kod                          Poczta

 

 

 

Ulica                                                                          nr domu              nr lokalu

 

 

 

Województwo                                      Powiat                                      Gmina

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182).

 

 

 

miejscowość, data                                                 podpis kandydata

 

Załączniki:

□      świadectwo ukończenia szkoły: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum, technikum (właściwe podkreślić),

□      zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 27 kwietnia 2016 17:49
 
Wniosek o przyjęcie do szkół dla młodzieży 2016 PDF Drukuj Email
Rekrutacja
Wpisany przez D. Mamajek   
środa, 27 kwietnia 2016 17:38

 

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle

na rok szkolny 2016/2017

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej według poniższych preferencji (zaznacz cyframi od 1 do 3 wybrane przez siebie maksymalnie trzy oddziały w kolejności w jakiej chciałabyś/chciałbyś zostać do nich przyjęty) :   

 

 

□    3-letniego Liceum Ogólnokształcącego

□    4-letniego Technikum w zawodzie:

 

…………………………………………………………………………………..………………….

□    3-letniej   Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie:

 

.…………….…………………………………………………………………………………………………

Dane osobowe kandydata

 

Nazwiskoi  imiona

 

 

 

Data urodzenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESEL (w przypadku braku nr  PESEL wpisać serię i  nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy                                                         E-mail

(wypełnić w przypadku kandydata pełnoletniego) (wypełnić w przypadku kandydata pełnoletniego)

Adres zamieszkania kandydata

 

 

 

 

Miejscowość                                                              Kod                                     Poczta

 

 

 

 

 

Ulica                                                                         Nr domu                               Nr lokalu

 

 

 

 

 

Województwo                                                       Powiat                                     Gmina

 

Dane rodziców / opiekunów prawnych kandydata

(w przypadku kandydata pełnoletniego podać tylko imiona rodziców)

matki/prawnej opiekunki                       ojca/prawnego opiekuna

Imię

 

 

 

Nazwisko

 

 

 

Adres zamieszkania

 

 

 

Nr telefonu

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182).

 

 

 

 

podpisy rodziców/opiekunów                                                 miejscowość, data i podpis kandydata

 

 

Załączniki:

□      świadectwo ukończenia gimnazjum,

□      zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

□      zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku techników i zasadniczych szkół zawodowych),

dodatkowo w przypadku posiadania:

□      zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

□      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

Poprawiony: środa, 27 kwietnia 2016 17:51
 
Kierunki kształcenia PDF Drukuj Email
Rekrutacja
Wpisany przez Administrator   
środa, 06 maja 2015 11:04
Kierunki kształcenia dla młodzieży:
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa- język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

  • Liceum ogólnokształcące – klasa mundurowa – język polski, matematyka, język angielski, historia.

  • Technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności, technik leśnik, technik agrobiznesu – język polski, matematyka, biologia, chemia.

Kierunki kształcenia dla dorosłych:
  • szkoła policealna
  • liceum ogólnokształcące dla dorosłych

  • kurs kwalifikacyjny:

- prowadzenie produkcji rolniczej

- produkcja wyrobów piekarskich

Poprawiony: czwartek, 07 maja 2015 20:26
 
podanie PDF Drukuj Email
Rekrutacja
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 marca 2012 21:24

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

Załączniki do podania

  • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie, (technika)
  • zaświadczenie o możliwości odbywania zajęć praktycznych w wybranym zakładzie pracy (tylko kandydaci do zasadniczych szkół zawodowych)
  • posiadane orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej

Adres szkoły:   ul. Słoneczna 2, 07-420 Kadzidło, tel/fax: (0-29) 761 84 76,     Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , NIP 758-15-39-016

Poprawiony: czwartek, 07 maja 2015 20:15
 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 2 z 2

Stopka

Copyright © 2018 Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

Szkoła w obiektywie

31.JPG

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
Jakiej przeglądarki używasz?
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj83
Wczoraj82
Wizyt w tygodniu165
Wizyt w miesiącu1176
Łącznie wizyt112630

Powered by Kubik-Rubik.de
Kadzidło