godlo.png
Aktualności
Wykaz podręczników technikum- poprawiony PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 września 2013 00:00

Szkolny zestaw podręczników – Technikum - rok szkolny 2013/2014

L.p.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/

nr dopuszczenia przez MEN

Autor, wydawnictwo

Klasa

1.

Religia

 

 

- „Świadczę o Jezusie w Kościele.”  [AZ-4-01/10 – LU – 1/12]

 

 

- ks. W. Galant, ks. R. Strus

- GAUDIUM

I

- „Jestem świadkiem Chrystusa               w świecie”. [AZ -42-01/1-1]

- red. ks. Z. Marek

- WAM

II

- „Jestem świadkiem Chrystusa                 w rodzinie”. [AZ -43-01/1-1]

 

 

III - IV

2.

Język polski

 

 

 

 

- „Język polski. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie                            kulturowo – literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Starożytność. Średniowiecze 1”.

[444/1/2012]

 

 

 

- U. Jagiełło, R. Janicka – Szyszko,              M. Steblecka - Jankowska

- OPERON

I

- „Język polski. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie                            kulturowo – literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Renesans. Barok. Oświecenie 2.” [444/2/2012]

 

 

 

- R. Janicka – Szyszko, M. Steblecka - Jankowska

- OPERON

- „Język polski. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie                            kulturowo – literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Renesans. Barok. Oświecenie.”,                część 2    [444/2/2012]

 

 

 

- R. Janicka – Szyszko, M. Steblecka - Jankowska

- OPERON

II

- „Język polski. Podręcznik dla LO, LP               i Technikum. Kształcenie kulturowo – literackie i językowe. Romantyzm.”, część 3 [444/3/2013]

 

 

 

- D. Dominik – Stawicka, E. Czarnota

- OPERON

- „Język polski. Podręcznik dla LO, LP i Technikum. Kształcenie kulturowo – literackie i językowe. Pozytywizm. Młoda Polska 4.” [155/08]

 

 

 

- K. Budna, J. Manthey

- OPERON

III

- „Język polski. Podręcznik dla LO, LP i Technikum. Kształcenie

kulturowo – literackie i językowe. Literatura XX wieku                                    i współczesna 5”.  [29/ 09/ S]

 

 

 

- E. Dunaj, B. Zagórska

- OPERON

IV

3.

Język angielski

 

- „Matura Prime Time Pre-Intermediate”. – gr. zaawansowana [335/2/2011]

-  V. Evans, J. Dooley

- EXPRESS PUBLISHING

 

I

- „Matura Upload 2”. – gr. podstawowa [347/2/2011]

-  V. Evans, J. Dooley

- EXPRESS PUBLISHING

- „Matura Prime Time Pre-Intermediate”. [335/2/2011]

 

-  V. Evans, J. Dooley

- EXPRESS PUBLISHING

 

II

- „Matura Explorer Pre - Intermediate”. [262/3/2011]

 

-  I. Hughes, B. Polit

- NOWA ERA

III

- „Longman. Matura podstawowa.” [351/2012]

 

- M. Umińska, B. Hastings,                         D. Chandler, H. Mrozowska

- LONGMAN

 

IV

4.

Język niemiecki

 

- „Alles klar 1a. Zakres podstawowy”.  [255/1/2010]

lub 1b dla grupy zaawansowanej

- K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik               - WSiP

 

I

- „Alles klar 1b. Zakres podstawowy”.[255/2/2010]                                      podręcznik 2a grupa zaawansowana

II

- „Alles klar 2a. Zakres podstawowy”.  [255/3/2010]

 

III

- „Alles klar 2b. Zakres podstawowy”.  [255/4/2010]

 

IV

5.

Historia

- „Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy”. [525/2012]

- St. Roszak. J. Kłaczkowski                     - NOWA ERA

I

- „Średniowiecze.” [część 2: 146/07]             - „Historia 2. Czasy nowożytne”. [172/03]

- B. Burda, B. Halczak, R. Jóźwiak,  M. Szymczyk                                                      - OPERON

 

III

- „Historia 2. Czasy nowożytne”. [172/03]                                                                      - „Historia 3. Historia najnowsza”. [427/03]

IV

6.

Wiedza o społeczeństwie

- „W centrum uwagi. Zakres podstawowy.” [505/2012]

 

- A. Janicki

- NOWA ERA

I

- „Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Zakres podstawowy”. [139/04]

 

 

- Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz

- OPERON

III - IV

7.

Wiedza o kulturze

- „Wiedza o kulturze. Podręcznik. Zakres podstawowy. Ciekawi świata.” [631/201]

 

 

- Alicja Kisielewska, Andrzej Kisielewski, Adela Prochyra

- OPERON

I

8.

Matematyka

 

- „Podręcznik dla LO, LP                                 i Technikum. Zakres podstawowy                  i rozszerzony. Nowe wydanie.”  Część 1. [360/1/2011]

 

- W. Babiański, L. Chańko i inni

- NOWA ERA

 

I

- „Podręcznik dla LO, LP                                 i Technikum. Zakres podstawowy                  i rozszerzony. Nowe wydanie.”  Część 2 [360/2/2013]

 

 

- W. Babiański, L. Chańko,                          J.Czarnowska                                              - NOWA ERA

II

9.

Fizyka i astronomia

- „Fizyka. Zakres podstawowy.” [621/2012]

 

- G. Kornaś

- OPERON

I

- „Fizyka i astronomia. Zakres podstawowy. Część 2 i 3” [136/03]

- P. Walczak, G. Wojewoda

-  OPERON

III

10.

Chemia

 

- „To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”. [438/2012]

 

- R. Hass, A. Mrzigod, J. Mrzigod

- NOWA ERA

I

„Chemia – kształcenie w zakresie podstawowym”. [16/05]

 

- M. M. Poźniczek, Z. Kluz

- WSiP

 

III - IV

11.

Biologia

 

- „Ciekawi Świata. Biologia. Zakres podstawowy.” [457/2012]

- A. Baca, M. P. Łaszczyca,                           G. K. Skirmuntt

- OPERON

 

I

- „Biologia 1. Zakres podstawowy”. [171/02]

- W. Lewiński, J. Prokop, G. Skirmutt, J. Walkiewicz

- OPERON

II

- „Ciekawi świata. Biologia. Zakres rozszerzony.” [480/1/2012]

- S. Grabowski, A. Kurek                                - OPERON

II

- „Biologia 2. Zakres podstawowy”. [242/03]

- J. Balerstet, E. Bartnik, E. Holak                 i inni

- OPERON

III

12.

Geografia

- „Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”. [433/2012]

- R. Uliszek, K. Wiedermann

- NOWA ERA

I

- „Geografia. Bogactwo przyrodnicze Ziemi.” cz. 1 [83/02]

- P. Wład

- ORTUS

II - III

- „Geografia. Człowiek gospodarzem Ziemi”. cz. 2  [16/03]

III - IV

- „Oblicza geografii 1. Podręcznik dla LO i Technikum. Zakres rozszerzony.” [501/1/2012]

kres rozszerzony." Podręcznika dla LO i Technikum.

- R. Malarz, M. Więckowski

- NOWA ERA

II

13.

Podstawy przedsiębiorczości

- „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”.  [483/012]

- J. Korba, Z. Smutek

- OPERON

 

II

- „Podstawy przedsiębiorczości dla technikum, liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego”. [103/04]

- J. Korba, Z. Smutek

- OPERON

IV

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

- „Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”. [411/2012]

 

- M. Goniewicz, A.W. Nowak

- OPERON

 

I

 

Poprawiony: czwartek, 05 września 2013 18:52
 
Matura 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez DM   
środa, 04 września 2013 00:00

Na stronie www.cke.edu.pl w zakładce AKTUALNOŚCI znajduje się dokument MATURA 2015, a w nim informator                 o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów od roku szkolnego 2014/ 2015. Warto zapoznać się                        z przykładowymi zadaniami i rozwiązaniami części pisemnej i części ustnej egzaminu z języka polskiego.

Poprawiony: czwartek, 05 września 2013 19:08
 
Podanie - kurs kwalifikacyjny prowadzenie produkcji rolniczej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 lipca 2013 09:01

P O D A N I E

o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny

Proszę o przyjęcie mnie na kurs kwalifikacyjny - prowadzenie produkcji rolniczej.

 

INFORMACJE   O   KANDYDACIE

(wypełnić drukowanymi literami)

nazwisko i imiona ....................................................................................................................

data i miejsce urodzenia................................................................obywatelstwo........................

miejscowość.............................................................................................. kod  □□-□□□

dokładny adres...........................................................................................................................................................

telefon......................................................................................................................... PESEL: □□□□□□□□□□□

 

 

Oświadczam, ze znane mi zasady przyjęć do Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych dla potrzeb szkoły. Dane są chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ustaw Nr 133/97, pozycja 883)

 

 

 

Kadzidło, dnia .......................................... ...................                          .................................

podpis kandydata

 

 

Z a łą c z n i k i:

  • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie,
  • świadectwo ukończenia szkoły

 

 

Adres szkoły:   ul. Słoneczna 2, 07-420 Kadzidło, tel/fax: (0-29) 761 84 76,

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , NIP 758-15-39-016

 

Termin  rekrutacji: lipiec - sierpień 2013 r.

Poprawiony: środa, 10 lipca 2013 09:11
 
Podanie -Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 lipca 2013 09:01

P O D A N I E

o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

Proszę o przyjęcie mnie do Liceum Ogólnokształcącego.

 

INFORMACJE   O   KANDYDACIE

(wypełnić drukowanymi literami)

nazwisko i imiona ....................................................................................................................

data i miejsce urodzenia................................................................obywatelstwo........................

miejscowość.............................................................................................. kod  □□-□□□

dokładny adres...........................................................................................................................................................

telefon......................................................................................................................... PESEL: □□□□□□□□□□□

 

 

Oświadczam, ze znane mi zasady przyjęć do Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych dla potrzeb szkoły. Dane są chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ustaw Nr 133/97, pozycja 883)

 

 

 

Kadzidło, dnia .......................................... ...................                          .................................

podpis kandydata

 

 

Z a łą c z n i k i:

  • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie,
  • świadectwo ukończenia szkoły

 

 

Adres szkoły:   ul. Słoneczna 2, 07-420 Kadzidło, tel/fax: (0-29) 761 84 76,

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , NIP 758-15-39-016

 

Termin  rekrutacji: lipiec - sierpień 2013 r.

Poprawiony: środa, 10 lipca 2013 09:17
 
Informacja dla uczniów nowo przyjętych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 lipca 2013 08:41

Skierowania do lekarza medycyny pracy będą
wydawane po 15 sierpnia.
 Będą bezpłatnie wykonywane u doktora Sawickiego w Ostrołęce.

Wpłaty na konta Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Kadzidle
Nr 38 8916 0002 0000 1414 2000 0010
Poprawiony: środa, 10 lipca 2013 08:48
 
Wykaz podręczników dla liceum na rok szkolny 2013/2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 lipca 2013 08:37

Szkolny zestaw podręczników – Liceum Ogólnokształcące

rok szkolny 2013/2014

L.p.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/                               nr dopuszczenia przez MEN

Autor, wydawnictwo

Klasa

1.

Religia

 

 

- „Świadczę o Jezusie w Kościele.”  [AZ-4-01/10 – LU – 1/12]

 

- ks. W. Galant, ks. R. Strus

- GAUDIUM

I

- „Jestem świadkiem Chrystusa                  w świecie”. [AZ -42-01/1-1]

 

- red. ks. Z. Marek

- WAM

II

-

 

 

-

 

 

III

2.

Język polski

 

 

 

 

- „Język polski. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie                            kulturowo – literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Starożytność. Średniowiecze.”, część 1

[444/1/2012]

 

- U. Jagiełło, R. Janicka – Szyszko,              M. Steblecka - Jankowska

- OPERON

I

- „Język polski. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie                            kulturowo – literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Renesans. Barok. Oświecenie.”,               część 2 [444/2/2012]

 

- R. Janicka – Szyszko, M. Steblecka - Jankowska

- OPERON

- „Język polski. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie                            kulturowo – literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Renesans. Barok. Oświecenie.”,                część 2    [444/2/2012]

 

- R. Janicka – Szyszko, M. Steblecka - Jankowska

- OPERON

II

- „Język polski. Podręcznik dla LO, LP               i Technikum. Kształcenie kulturowo – literackie i językowe. Romantyzm.”, część 3 []

 

- D. Dominik – Stawicka, E. Czarnota

- OPERON

- „Język polski. Podręcznik dla LO, LP                 i Technikum. Kształcenie kulturowo – literackie i językowe. Pozytywizm. Młoda Polska.”, część 4 []

 

- K. Budna, J. Manthey

- OPERON

- „Język polski. Podręcznik dla LO, LP               i Technikum. Kształcenie kulturowo – literackie i językowe. Literatura XX wieku i współczesna 5”.  [29/ 09/ S]

 

- E. Dunaj, B. Zagórska

- OPERON

III

3.

Język angielski

 

 

- „Matura Explorer Pre-intermediate”. [331/2/2011/21]

 

 

- J. Naunton, B. Polit

- NOWA ERA

I

- „Matura Explorer Intermediate”. [262/3/2011]

 

- J. Hughes, B. Polit

- NOWA ERA

II

 

 

III

 

 

4.

Język niemiecki

 

- „Alles klar 1a. Zakres podstawowy”.  [1a: 255/1/2010]

lub dla grupy zaawansowanej 1b

- K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik               - WSiP

I

- „Alles klar 1b. Zakres podstawowy”.  [32/07]                                                            lub dla grupy zaawansowanej 2a

II

- „Alles klar 2a”

 

III

5.

Historia

- „Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy.”, część 1, część 2

- B. Budna, B. Walczak                                    -  OPERON

I

- „Zrozumieć przeszłość. Starożytność    i średniowiecze. Zakres rozszerzony.”

- R. Kulesza, K. Kowalewski                                                              - NOWA ERA

II

 

 

6.

Wiedza o kulturze

- „Kultura i przyszłość. Wiedza                  o kulturze. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego  i technikum”. [38/05]

 

- S. Krzemień – Ojak, A. Kisielewska,

A. Kisielewski i inni

- OPERON

I

7.

Matematyka

 

- „Podręcznik dla LO, LP                             i Technikum. Zakres podstawowy                        i rozszerzony. Nowe wydanie.” [360/1/2011]

- W. Babiański, L. Chańko,                      J. Czarnowska, G. Janocha

- NOWA ERA

I

- „Podręcznik do matematyki. Część 2. Zakres podstawowy.” [255/03]

- W. Babiański, L. Chańko,                      J. Czarnowska, G. Janocha

- NOWA ERA

II

- „Matura 2013. Testy i arkusze. Zakres podstawowy.” []

- M. Orlińska                                                        - OPERON

III

8.

Chemia

 

- „To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”. [438/2012]

 

- R. Hass, A. Mrzigod, J. Mrzigod

- NOWA ERA

I

„Chemia – kształcenie w zakresie podstawowym”. [16/05]

- M. M. Poźniczek, Z. Kluz

- WSiP

III

9.

Przysposobienie obronne

 

- „Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”. [411/2012]

 

- M. Goniewicz, A.W. Nowak

- OPERON

 

I

10.

Biologia

- „Ciekawi świata. Biologia. Zakres podstawowy.” [486.2012]

- A. Baca, M. P. Łaszczyca, G. K. Skirmutt

- OPERON

I

11.

Fizyka i astronomia

- „Fizyka. Zakres podstawowy.” [621/2012]

- G. Kornaś

- OPERON

I

- „Fizyka i astronomia. Zakres podstawowy.”, część 2, część 3 [136/03]

 

- P. Walczak, G. Wojewoda

- OPERON

III

12.

Geografia

- „Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”. [433/2012]

- R. Uliszek, K. Wiedermann

- NOWA ERA

I

13.

Podstawy przedsiębiorczości

- „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”.  [483/012]

- J. Korba, Z. Smutek

- OPERON

 

I

14.

Wiedza                                  o społeczeństwie

- „W centrum uwagi. Zakres podstawowy.” []

- A. Janicki

- NOWA ERA

I

 

Szkolny zestaw podręczników – Liceum Ogólnokształcące

rok szkolny 2013/2014

 

L.p.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ nr dopuszczenia przez MEN

Autor, wydawnictwo

Klasa

1.

Religia

- „Świadczę o Jezusie w Kościele.” [AZ-4-01/10 – LU – 1/12]

- ks. W. Galant, ks. R. Strus

- GAUDIUM

I

- „Jestem świadkiem Chrystusa w świecie”. [AZ -42-01/1-1]

- red. ks. Z. Marek

- WAM

II

-

-

III

2.

Język polski

- „Język polski. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie kulturowo – literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Starożytność. Średniowiecze.”, część 1

[444/1/2012]

- U. Jagiełło, R. Janicka – Szyszko, M. Steblecka - Jankowska

- OPERON

I

- „Język polski. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie kulturowo – literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Renesans. Barok. Oświecenie.”, część 2 [444/2/2012]

- R. Janicka – Szyszko, M. Steblecka - Jankowska

- OPERON

- „Język polski. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie kulturowo – literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Renesans. Barok. Oświecenie.”, część 2 [444/2/2012]

- R. Janicka – Szyszko, M. Steblecka - Jankowska

- OPERON

II

- „Język polski. Podręcznik dla LO, LP i Technikum. Kształcenie kulturowo – literackie i językowe. Romantyzm.”, część 3 []

- D. Dominik – Stawicka, E. Czarnota

- OPERON

- „Język polski. Podręcznik dla LO, LP i Technikum. Kształcenie kulturowo – literackie i językowe. Pozytywizm. Młoda Polska.”, część 4 []

- K. Budna, J. Manthey

- OPERON

- „Język polski. Podręcznik dla LO, LP i Technikum. Kształcenie kulturowo – literackie i językowe. Literatura XX wieku i współczesna 5”. [29/ 09/ S]

- E. Dunaj, B. Zagórska

- OPERON

III

3.

Język angielski

- „Matura Explorer Pre-intermediate”. [331/2/2011/21]

- J. Naunton, B. Polit

- NOWA ERA

I

- „Matura Explorer Intermediate”. [262/3/2011]

- J. Hughes, B. Polit

- NOWA ERA

II

III

4.

Język niemiecki

- „Alles klar 1a. Zakres podstawowy”. [1a: 255/1/2010]

lub dla grupy zaawansowanej 1b

- K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik - WSiP

I

- „Alles klar 1b. Zakres podstawowy”. [32/07] lub dla grupy zaawansowanej 2a

II

- „Alles klar 2a”

III

5.

Historia

- „Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy.”, część 1, część 2

- B. Budna, B. Walczak - OPERON

I

- „Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Zakres rozszerzony.”

- R. Kulesza, K. Kowalewski - NOWA ERA

II

6.

Wiedza o kulturze

- „Kultura i przyszłość. Wiedza o kulturze. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum”. [38/05]

- S. Krzemień – Ojak, A. Kisielewska,

A. Kisielewski i inni

- OPERON

I

7.

Matematyka

- „Podręcznik dla LO, LP i Technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowe wydanie.” [360/1/2011]

- W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha

- NOWA ERA

I

- „Podręcznik do matematyki. Część 2. Zakres podstawowy.” [255/03]

- W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha

- NOWA ERA

II

- „Matura 2013. Testy i arkusze. Zakres podstawowy.” []

- M. Orlińska - OPERON

III

8.

Chemia

- „To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”. [438/2012]

- R. Hass, A. Mrzigod, J. Mrzigod

- NOWA ERA

I

„Chemia – kształcenie w zakresie podstawowym”. [16/05]

- M. M. Poźniczek, Z. Kluz

- WSiP

III

9.

Przysposobienie obronne

- „Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”. [411/2012]

- M. Goniewicz, A.W. Nowak

- OPERON

I - II

10.

Biologia

- „Ciekawi świata. Biologia. Zakres podstawowy.” [486.2012]

- A. Baca, M. P. Łaszczyca, G. K. Skirmutt

- OPERON

I

- „Biologia 2. Zakres podstawowy.” [242/03]

- J. Balerstet, E. Bartnik, E. Holak -

II

11.

Fizyka i astronomia

- „Fizyka. Zakres podstawowy.” [621/2012]

- G. Kornaś

- OPERON

I

- „Fizyka i astronomia. Zakres podstawowy.”, część 2, część 3 [136/03]

- P. Walczak, G. Wojewoda

- OPERON

III

12.

Geografia

- „Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”. [433/2012]

- R. Uliszek, K. Wiedermann

- NOWA ERA

I

- „Bogactwo przyrodnicze Ziemi. Zakres podstawowy. Część 1.” [83/02]

- P. Wład - ORTUS

II

13.

Podstawy przedsiębiorczości

- „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”. [483/012]

- J. Korba, Z. Smutek

- OPERON

I - II

14.

Wiedza o społeczeństwie

- „W centrum uwagi. Zakres podstawowy.” []

- A. Janicki

- NOWA ERA

I

- „Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Zakres podstawowy”. [139/04]

- Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz

- OPERON

II

Poprawiony: czwartek, 11 lipca 2013 15:51
 
Wykaz podręczników dla technikum na rok szkolny 2013/2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 lipca 2013 08:32

 

Szkolny zestaw podręczników – Technikum - rok szkolny 2013/2014

L.p.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/

nr dopuszczenia przez MEN

Autor, wydawnictwo

Klasa

1.

Religia

 

 

- „Świadczę o Jezusie w Kościele.”  [AZ-4-01/10 – LU – 1/12]

 

- ks. W. Galant, ks. R. Strus

- GAUDIUM

I

- „Jestem świadkiem Chrystusa               w świecie”. [AZ -42-01/1-1]

- red. ks. Z. Marek

- WAM

II

- „Jestem świadkiem Chrystusa                 w rodzinie”. [AZ -43-01/1-1]

III - IV

2.

Język polski

 

 

 

 

- „Język polski. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie                            kulturowo – literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Starożytność. Średniowiecze 1”.

[444/1/2012]

 

 

- U. Jagiełło, R. Janicka – Szyszko,              M. Steblecka - Jankowska

- OPERON

I

- „Język polski. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie                            kulturowo – literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Renesans. Barok. Oświecenie 2.” [444/2/2012]

 

 

- R. Janicka – Szyszko, M. Steblecka - Jankowska

- OPERON

- „Język polski. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie                            kulturowo – literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Renesans. Barok. Oświecenie.”,                część 2    [444/2/2012]

 

- R. Janicka – Szyszko, M. Steblecka - Jankowska

- OPERON

II

- „Język polski. Podręcznik dla LO, LP               i Technikum. Kształcenie kulturowo – literackie i językowe. Romantyzm.”, część 3 []

 

- D. Dominik – Stawicka, E. Czarnota

- OPERON

- „Język polski. Podręcznik dla LO, LP i Technikum. Kształcenie kulturowo – literackie i językowe. Pozytywizm. Młoda Polska 4.” [155/08]

 

 

- K. Budna, J. Manthey

- OPERON

III

- „Język polski. Podręcznik dla LO, LP i Technikum. Kształcenie

kulturowo – literackie i językowe. Literatura XX wieku                                    i współczesna 5”.  [29/ 09/ S]

 

 

- E. Dunaj, B. Zagórska

- OPERON

IV

3.

Język angielski

 

- „Matura Prime Time Pre-Intermediate”. [335/2/2011]

 

 

-  V. Evans, J. Dooley

- EXPRESS PUBLISHING

 

I

- „Matura Prime Time Pre-Intermediate”. [335/2/2011]

 

-  V. Evans, J. Dooley

- EXPRESS PUBLISHING

 

II

- „Matura Explorer Pre - Intermediate”. [262/3/2011]

 

-  I. Hughes, B. Polit

- NOWA ERA

III

- „Longman. Matura podstawowa.” [351/2012]

 

- M. Umińska, B. Hastings,                         D. Chandler, H. Mrozowska

- LONGMAN

 

IV

4.

Język niemiecki

 

- „Alles klar 1a. Zakres podstawowy”.  [255/1/2010]

lub 1b dla grupy zaawansowanej

- K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik               - WSiP

 

I

- „Alles klar 1b. Zakres podstawowy”.[]                                      podręcznik 2a grupa zaawansowana

II

- „Alles klar 2a. Zakres podstawowy”.  []

 

 

III

- „Alles klar 2b. Zakres podstawowy”.  []

 

 

IV

5.

Historia

- „Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy”. [525/2012]

- St. Roszak. J. Kłaczkowski                     - NOWA ERA

I

- „Od dziejów najdawniejszych do schyłku starożytności”. [cz. 1: 96/06]                - „Średniowiecze”. [cz. 2: 146/07]

- B. Budna, B. Walczak, R. Jóźwiak, M. Szymczyk                                                      - OPERON

 

II

- „Historia 2. Czasy nowożytne”. [172/03]

III

- „Historia 3. Historia najnowsza”. [427/03]

IV

6.

Wiedza o społeczeństwie

- „W centrum uwagi. Zakres podstawowy.” []

- A. Janicki

- NOWA ERA

I

- „Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Zakres podstawowy”. [139/04]

 

 

- Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz

- OPERON

III - IV

7.

Wiedza o kulturze

- „Kultura i przyszłość. Wiedza                  o kulturze. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego  i technikum”. [38/05]

 

- S. Krzemień – Ojak, A. Kisielewska,

A. Kisielewski i inni

- OPERON

I

8.

Matematyka

 

- „Podręcznik dla LO, LP                                 i Technikum. Zakres podstawowy                  i rozszerzony. Nowe wydanie.”  Część 1. [360/1/2011]

 

 

- W. Babiański, L. Chańko i inni

- NOWA ERA

 

I

- „Podręcznik dla LO, LP                                 i Technikum. Zakres podstawowy                  i rozszerzony. Nowe wydanie.”  Część 2 []

 

- W. Babiański, L. Chańko,                          J.Czarnowska                                              - NOWA ERA

II

- „Matura 2013. Testy i arkusze. Zakres podstawowy.” []

- M. Orlińska                                                        - OPERON

III

9.

Fizyka i astronomia

- „Fizyka. Zakres podstawowy.” [621/2012]

- G. Kornaś

- OPERON

I

- „Fizyka i astronomia. Zakres podstawowy. Część 2 i 3” [136/03]

- P. Walczak, G. Wojewoda

-  OPERON

III

10.

Chemia

 

- „To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”. [438/2012]

 

 

- R. Hass, A. Mrzigod, J. Mrzigod

- NOWA ERA

I

„Chemia – kształcenie w zakresie podstawowym”. [16/05]

- M. M. Poźniczek, Z. Kluz

- WSiP

 

 

III - IV

11.

Biologia

 

- „Ciekawi Świata. Biologia. Zakres podstawowy.” [486/2012]

- A. Baca, M. P. Łaszczyca,                           G. K. Skirmutt

- OPERON

I

- „Biologia 1. Zakres podstawowy”. [171/02]

- W. Lewiński, J. Prokop, G. Skirmutt, J. Walkiewicz

- OPERON

II

- „Ciekawi świata. Biologia. Zakres rozszerzony.”

- S. Grabowski, A. Kurek                                - OPERON

II

- „Biologia 2. Zakres podstawowy”. [242/03]

- J. Balerstet, E. Bartnik, E. Holak                 i inni

- OPERON

 

III

12.

Geografia

- „Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”. [433/2012]

- R. Uliszek, K. Wiedermann

- NOWA ERA

I

- „Geografia. Bogactwo przyrodnicze Ziemi.” cz. 1 [83/02]

- P. Wład

- ORTUS

II - III

- „Geografia. Człowiek gospodarzem Ziemi”. cz. 2  [16/03]

III - IV

- „Oblicza geografii 1. Podręcznika dla LO i Technikum. Zakres rozszerzony.” []kres rozszerzony." Podręcznika dla LO i Technikum.

- R. Malarz, M. Więckowski

- NOWA ERA

II

13.

Podstawy przedsiębiorczości

- „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”.  [483/012]

 

- J. Korba, Z. Smutek

- OPERON

 

IV

14.

Przysposobienie obronne

 

- „Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”. [411/2012]

 

- M. Goniewicz, A.W. Nowak

- OPERON

 

I - II

15.

Hodowla lasu

 

- „Hodowla lasu. Podręcznik dla techników leśnych.”

321[02]

 

- E. Murat

- ŚWIAT

I - IV

16.

Urządzanie lasu

 

- „Urządzanie lasu. Podręcznik dla techników leśnych”. 321[02]

- A. Bruchwald, T. Borecki,                               H. Olenderek

- SGGW

 

I - IV

17.

Ekonomika agrobiznesu

- „Agrobiznes. Podstawy ekonomiki.” [2009]

- B. Pepliński

- WSiP

 

III - IV

- „Podstawy ekonomiki agrobiznesu”.  cz. II [33/00]

 

- A. Grontkowska

- WSiP

IV

18.

Podstawy ekonomii

- „Podstawy ekonomii”. [34/00]

- K. Krześniak

- FORMAT AB

 

I – II

Poprawiony: środa, 10 lipca 2013 08:37
 
III Powiatowy Konkurs Chemiczny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 czerwca 2013 00:00

15 maja 2013r. w Troszynie odbył się III Powiatowy Konkurs Chemiczny. Reprezentacja naszej szkoły wypadła bardzo dobrze. Pierwsze miejsce zajęła Ewelina Orzołek z klasy IV TTŻ, II miejsce Magdalena Cichocka z Klasy II TTŻ. Nagrody ufundował Starosta Ostrołęcki. uczniów przygotowała nauczycielka chemii p. Bożena Duszak.

Poprawiony: środa, 10 lipca 2013 08:59
 
Konkurs z języka niemieckiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Kossakowska   
środa, 29 maja 2013 00:00

Konkurs z Języka niemieckiego

25 uczniów ze szkół średnich z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego wzięło udział w V Międzyszkolnym Konkursie Języków Obcych, który odbył się we wtorek, 28 maja w Zespole Szkół Zawodowych nr 1.Celem konkursu było zainteresowanie uczniów kulturą, tradycją, literaturą i historią  krajów niemieckojęzycznych.Monika Grzeszczyk (uczennica klasy III TL ZSP w Kadzidle) zajęła IV miejsce.

 
Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo- i Niemieckojęzycznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Milena Suchecka-Czarniak   
środa, 29 maja 2013 00:00
W dniu 28 maja 2013 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo - i Niemieckojęzycznych, który miał miejsce po raz piąty. Uczestniczy konkursu przybyli ze wszystkich szkół technicznych z ostrołęki i powiatu. Uczniowie naszej szkoły również brali udział w tym konkursie. Laureatem konkursu o krajach anglojęzycznych został uczeń klasy I TTŻ Sylwester Giers (III miejsce).
 
Konkurs matematyczno-fizyczny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 maja 2013 08:05

W  dniu 19 kwietnia 2013r o godz.1000 w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce odbył się  XI  konkurs MATEMATYCZNO-FIZYCZNY dla klas pierwszych. Naszą szkołę  reprezentowali: Sylwester Giers i Klaudia Kamińska z pierwszej klasy Technikum Technologii Żywności. O wynikach konkursu zostaniemy poinformowani w późniejszym terminie, więc nadal „trzymamy kciuki”. Powodzenia! Uczniów przygotowała pani od matematyki  Bogumiła Serafin i pan Jerzy Syrewicz- nauczyciel od fizyki.

Poprawiony: środa, 15 maja 2013 08:07
 
«pierwszapoprzednia11następnaostatnia»

Strona 11 z 11

Stopka

Copyright © 2018 Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

Szkoła w obiektywie

13.JPG

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
Jakiej przeglądarki używasz?
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj26
Wczoraj86
Wizyt w tygodniu404
Wizyt w miesiącu1271
Łącznie wizyt109079

Powered by Kubik-Rubik.de
Kadzidło