Dzień Piekarza i Cukiernika

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole, nie mógł odbyć się Dzień Piekarza i Cukiernika, który był zaplanowany na 16 marca. Uczniowie z Technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności,…