Dzień Piekarza i Cukiernika

Dzień Piekarza i Cukiernika

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole, nie mógł odbyć się Dzień Piekarza i Cukiernika, który był zaplanowany na 16 marca. Uczniowie z Technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności, chcąc uczcić patrona piekarzy i cukierników, św. Klemensa, w tym tygodniu wypiekali w domach produkty piekarskie i cukiernicze. Młodzież pozostawała w zdalnym kontakcie z nauczycielami zawodu. W akcję włączyli się również Nauczyciele i Uczniowie innych zawodów.

Więcej można zobaczyć tutaj:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2689099877978098&id=100006343353295