Lekcja muzealna o życiu i twórczości Adama Mickiewicza

15 grudnia 2020 r. Uczniowie klasy II Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w lekcji muzealnej online. Pan Jarosław Mikołajewski – pracownik Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – opowiedział o życiu i twórczości Adama Mickiewicza na tle epoki.
Pan Jarosław zaprosił wszystkich do wysłuchania audycji związanej z Adamem Mickiewiczem i jego twórczością w radiu TOK FM 19 i 20 grudnia 2020 r. o godzinie 19.05 lub 20.00.