"Auschwitz nie spadło z nieba" - klasa II LO wirtualnie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Czy człowiek jest dobry? Jeśli tak, to czemu toczy wojny? – na te pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas lekcji muzealnej online, która odbyła się 9 marca 2021r. na platformie ZOOM.

W czasie warsztatów online Uczniowie poznali model piramidy Allporta tłumaczący, dlaczego drobne sytuacje niechęci mogą się zmienić w akty przemocy, którą trudno powstrzymać. Omówienie modelu przez Pracownika Muzeum Historii Żydów Polskich pomogło młodzieży zrozumieć kolejne etapy Zagłady Żydów. Marian Turski powiedział: „Auschwitz nie spadło z nieba”, dlatego powinniśmy starać się zrozumieć zjawiska, które doprowadziły do powstania obozów Zagłady i nie pozwolić, by sytuacja się powtórzyła.

Dzięki warsztatom młodzież lepiej zrozumiała procesy historyczne związane z Holocaustem i została uwrażliwiona na przejawy wykluczania ze społeczeństwa osób, które różnią się od innych.