Projekt eTwinning "Wy(MYŚL)one wiadomości"

Uczniowie klasy 2 LO i 2Ż wzięli udział w projekcie eTwinning „Wy(MYŚL)one wiadomości.

Projekt miał na celu podniesienie świadomości uczniów w zakresie edukacji medialnej, wiarygodności informacji, form i sposobów weryfikacji wiadomości. Podczas realizacji projektu uczniowie poznali pojęcia związane z manipulacją przekazem, techniki wprowadzające odbiorcę w błąd.