Zaproszenie do udziału w V edycji Konkursu Zrób-My Nasz-Film

Zapraszamy do udziału w konkursie Zrób-my Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie” dla uczniów województwa mazowieckiego 2021-2022. Konkurs organizowany jest przez OEIiZK w Warszawie pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Celem konkursu jest zainspirowanie do tworzenia  własnych opowieści, „filmowych portretów” oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości najbliższego środowiska.

 Konkurs obejmuje dwie kategorie tematyczne:

  • dla szkół podstawowych (klasy V-VIII), pod hasłem „Filmowy wehikuł czasu – wczoraj, dziś, jutro”,
  • dla szkół ponadpodstawowych „Daleko i blisko – kalejdoskop faktów i wizji”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://zrobmynaszfilm.blogspot.com/2021/09/v-edycja-konkursu-zrob-my-nasz-film.html