Zaproszenie do udziału w "Wielkim konkursie Rzecznika na najciekawsze prace plastyczne o prawach dziecka"

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – obchodzony jest corocznie 20 listopada Został ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka. Z tej okazji organizowany jest konkurs plastyczny „Wielki konkurs Rzecznika na najciekawsze prace plastyczne o prawach dziecka”. Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Dwie dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Więcej informacji na stronie https://brpd.gov.pl/2021/10/29/wielki-konkurs-rzecznika-na-najciekawsze-prace-plastyczne-o-prawach-dziecka/