PRACOWNIE INFORMATYCZNE ZSP

PRACOWNIE INFORMATYCZNE

2 pracownie informatyczne z dostępem do Internetu. 

Każda z pracowni składa się z 15 stanowisk komputerowych dla uczniów (jednostka centralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem, komputera przenośnego, drukarki sieciowej skanera, wideoprojektora.