Zapraszamy do zapisywania się na kursy kwalifikacyjne. 

Oferujemy kursy kwalifikacyjne zawodowe:

LES.02 Gospodarowanie zasobami leśnymi,

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

PC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

 

Wniosek można pobrać tutaj:

wniosek kurs zawodowy  

Trwa rekrutacja na staże zawodowe w ramach projektu  Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku szkolnym 2021/2022 staże w ramach tego projektu odbyło 31 uczniów. Ponadto Uczniowie mieli możliwość odbycia szkoleń zawodowych:

Projektowanie terenów zielonych -11.10.2021

Obsługa kas fiskalnych – 20-21.10.2022

Techniki sprzedaży – 14-15.03.2023

W ramach projektu szkoła otrzymała bogate wyposażenie pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych z technologii żywności.

 

stary poczet sztandarowy

Pożegnanie absolwentów LO i Technikum ZSP w Kadzidle - 2023

„Kiedy nadszedł czas rozstania …”
 
Uroczystość pożegnania absolwentów to niezwykle wzruszający moment i ważna chwila w życiu Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki, Pani Marzena Zera – wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, ksiądz dziekan Ryszard Kłosiński, a także rodzice uczniów. 28 kwietnia 2023 roku wspólnie pożegnaliśmy 52 osoby z klas: IV Liceum Ogólnokształcącego i IV Technikum kształcącego w zawodach: technik technologii żywności i technik agrobiznesu.
Podczas uroczystości uczniowie klas czwartych przekazali sztandar młodszym kolegom i koleżankom, mówiąc: „W imieniu młodzieży klas czwartych, opuszczającej mury tej szkoły, przekazujemy na Wasze ręce jej sztandar. Mamy nadzieję, że będziecie godnie reprezentować społeczność uczniowską Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle.” Ważnym elementem scenariusza każdego pożegnania absolwentów jest przemówienie Dyrektora Szkoły. Nie zabrakło go również w tym roku. Pani Dyrektor Ewa Dobkowska – Duszak, zwracając się do maturzystów, podziękowała im za to, że kilka lat temu, kiedy decydowali o wyborze szkoły, obdarzyli swoim zaufaniem właśnie Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Podziękowała im także za godne reprezentowanie szkoły czy to poprzez udziałi sukcesy w konkursach i olimpiadach, czy też poprzez akcje promocyjne.