Trwa rekrutacja na staże zawodowe w ramach projektu  Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku szkolnym 2021/2022 staże w ramach tego projektu odbyło 31 uczniów. Ponadto Uczniowie mieli możliwość odbycia szkoleń zawodowych:

Projektowanie terenów zielonych -11.10.2021

Obsługa kas fiskalnych – 20-21.10.2022

Techniki sprzedaży – 14-15.03.2023

W ramach projektu szkoła otrzymała bogate wyposażenie pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych z technologii żywności.