PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Czy wiecie, że …
W naszej szkole od kilku lat uczniowie wyjeżdżają na staże odbywane poza granicami Polski. Jest to bardzo dobra, bogata w ofertę i ceniona przez nich praktyka wybranego zawodu. Młodzież wyjeżdża do różnych państw na terenie Europy, takich jak Niemcy, Grecja, Portugalia i Hiszpania.
W ostatnich latach grupy z naszej szkoły wyjeżdżały do Hiszpanii, do miast: Grenada, Martos i dwukrotnie do Malagi. Pracowały w różnych miejscach. Kilka osób z Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu, które wyjechała do Granady, pracowało w warownym zespole pałacowym „Alhambra”. Jest to kompleks budowli i ogrodów wpisany na światową listę dziedzictwa kultury UNESCO. Praca w takim miejscu jest z pewnością bardzo atrakcyjna. Ci, którzy wyjechali do Martos – małego miasteczka położonego pomiędzy gajami oliwnymi - pracowali przy produkcji oliwy z oliwek. Praktykanci poznali bogaty, dzięki wielowiekowej tradycji, sposób uzyskiwania drogocennej oliwy. Proces ten przeszedł wprawdzie drogę doskonalenia technicznego, ale smak i zdrowotna jakość oliwy pozostają takie same. Wyjeżdżający do Malagi pracowali w kompleksie ogrodniczym przy hodowli kwiatów, głównie „Gwiazdy Betlejemskiej”.