Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle

PRACOWNIE

PRACOWNIE INFORMATYCZNE

2 pracownie informatyczne z dostępem do Internetu. 

Każda z pracowni składa się z 15 stanowisk komputerowych dla uczniów (jednostka centralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem, komputera przenośnego, drukarki sieciowej skanera, wideoprojektora. 

 

PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

Wyposażenie pracowni chemiczno-przyrodniczej zapewnia realizację zadań z zakresu nauczania chemii oraz anatomii i fizjologii zwierząt. Pełny zestaw odczynników chemicznych, szkła i przyrządów laboratoryjnych umożliwia wykonywanie eksperymentów uczniowskich i pokazów nauczycielskich na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Modele anatomiczne i  bogaty zestaw środków audiowizualnych wykorzystuje się w kształceniu ogólnym i zawodowym.

Pracownia produkcji roślinnej wyposażona jest w liczne pomoce dydaktyczne, które pozwalają w praktyczny sposób zainteresować tematyką rolniczą oraz ułatwiają przyswajanie fachowej wiedzy. Są to między innymi:
– profile glebowe,
– naturalne okazy szkodników roślin,
– zestawy nasion,
– zielniki roślin uprawnych i chwastów,
– zestawy próbek skał i minerałów,
– nowe wydania atlasów i innych ilustrowanych, drukowanych materiałów.

Pracownia produkcji rolniczej.

W trakcie wyposażania jest pracownia sprzedaży.

 

PRACOWNIA PRODUKCJI PIEKARSKIEJ

W pracowni produkcji piekarskiej odbywają się zajęcia praktyczne dla uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności. Zajęcia odbywają się dla uczniów klas 2 i 3. Podczas praktycznej nauki zawodu młodzież kształci umiejętności z zakresu kwalifikacji TG.03 – „Produkcja wyrobów piekarskich”. Pracownia wyposażona jest w 6 nowoczesnych stanowisk dydaktycznych, które ułatwiają uczniom dostęp do wykorzystywanych przez pracodawców technologii i narzędzi, ponadto umożliwiają prowadzenie produkcji wyrobów piekarskich metodami tradycyjnymi, a także uwzględniając nowoczesne trendy na rynku.

Pracownia wyposażona jest w:
– stanowisko do przygotowania surowców i półproduktów piekarskich – miesiarki, miksery, wagi elektroniczne, naczynia ze stali nierdzewnej, zestawy noży, formy i aparatura kontrolno – pomiarowa: termometry, wilgotnościomierze, kuchenki elektryczne, urządzenia chłodnicze,
– stanowisko do rozrostu i formowania kęsów – dzielarka, komory rozrostowe,
– stanowisko do wypieku wyrobów gotowych – piece konwekcyjne z zaparowaniem.

 

Pracownia analizy żywności

W pracowni analizy żywności młodzież zdobywa umiejętności z zakresu analizy technicznej (analizy fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej) żywności określone w kwalifikacji TG.17. lub SPC.07 – „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych”, zajęcia odbywają się dla uczniów klas 4 w ramach przedmiotu praktycznego analiza żywności oraz dla uczniów klasy 3 w ramach realizowanej innowacji ,,Dietetyka z fitnessem’’.

Pracownia wyposażona jest w :
è    sprzęt laboratoryjny umożliwiający odważanie, odmierzanie i przygotowywanie próbek badanej żywności do analiz – wagi techniczne i analityczne, łaźnia wodna, pipety automatyczne, homogenizatory laboratoryjne, zgłębniki do pobierania próbek,  naczynia i sprzęt szklany, tj: pipety, biurety, kolby, naczynka wagowe, zlewki, cylindry, eksykator itp.
è    sprzęt do analizy mikrobiologicznej żywności służący do hodowli i obserwacji drobnoustrojów – cieplarka, mikroskop, stomacher (homogenizator do rozdrabniania próbek do rozcieńczeń),
è    sprzęt do analizy instrumentalnej  pozwalający na  szybkie zbadanie określonych cech jakościowych żywności lub oznaczenie zawartości danego składnika w badanym produkcie spożywczym – suszarka, wagosuszarka, refraktometr, polarymetr, areometry, piknometr, zestaw do oznaczania zawartości białka metodą Kiejdahla, pehametry,
è    dygestorium – umożliwia bezpieczne wykonywanie analiz, podczas których obecne są substancje dymiące i drażniące,
è    sprzęt komputerowy i audiowizualny, który ułatwia prowadzenie procesu dydaktycznego.

 

Dzięki tak nowocześnie wyposażonej pracowni uczniowie zapoznają się z metodami analizy fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej, które wykorzystuje się podczas oceny jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, monitorowania zmian zachodzących podczas ich przechowywania, jak również w celu kontrolowania przebiegu procesów produkcji artykułów spożywczych.

 

O SZKOLE

Zespół Szkół Powiatowych im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle jest szkołą z wieloletnią tradycją. Istnieje od 1959 roku. W 2019 szkoła obchodziła 60-lecie istnienia. Placówka ciągle się rozwija i dostosowuje do otaczającej rzeczywistości.

Kontakt

Zespół Szkół Powiatowych

ul. Słoneczna 2
07-420 Kadzidło

tel./fax: 29 761 84 76
e-mail: sekretariat@zsp-kadzidlo.pl

© Copyright 2020 • Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle • Made by OSTRE STUDIO  Polityka prywatności

Skip to content