Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle

OFERTA EDUKACYJNA

Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle
na rok szkolny 2022/ 2023

Proponujemy Absolwentom 8 klasy Szkoły Podstawowej następujące kierunki kształcenia:

uczniowie klasy stoją

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Strzelców Kurpiowskich (nauka trwa cztery lata) – Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdanie egzaminu maturalnego i otwiera drogę na studia.

Klasa służb mundurowych z elementami ratownictwa
Absolwent po ukończeniu szkoły ma możliwość: ▪ podjęcia pracy ▪ kontynuowania kształcenia w szkołach policealnych mundurowych ▪ po zdaniu egzaminu maturalnego kształcenia na studiach wyższych mundurowych.
Program kształcenia przewiduje poznanie podstawowych sztuk walki i samoobrony, zajęcia strzeleckie, udział w obozach szkoleniowo – wypoczynkowych oraz realizację kształcenia na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, angielskiego i historii.

TECHNIKUM

im. Strzelców Kurpiowskich (nauka trwa pięć lat) – Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie pełnych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy, ale otwiera również drogę na studia. Nasza szkoła oferuje następujące zawody:

» Technik handlowiec z innowacją prowadzenie sklepu internetowego – NOWOŚĆ!!!
Absolwent po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł technika handlowca, co stwarza mu możliwości podjęcia pracy na stanowisku specjalisty prowadzącego sprzedaż produktów lub usług firmy. W zależności od stopnia awansu w firmie może być sprzedawcą, opiekunem klienta, przedstawicielem handlowym, kierownikiem sprzedaży lub dyrektorem handlowym, a także przedsiębiorcą samodzielnie prowadzącym działalność handlową. Technik handlowiec znajduje zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, bankach i innych instytucjach finansowych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie przygotowania towarów do sprzedaży, obsługi klienta, przyjmowania dostaw, prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, organizowania działalności handlowej, zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa, prowadzenia negocjacji handlowych, określania kosztów działalności handlowej, sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej, organizowania i prowadzenia sklepu internetowego, prowadzenia samodzielnej handlowej działalności gospodarczej. Po zdaniu egzaminu dojrzałości absolwenci mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

dwie dziewczyny wałkują ciasto

» Technik technologii żywności z dietetyką i fitnessem
Absolwent po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł technika technologii żywności, co stwarza mu możliwość:
▪ podjęcia pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego, w laboratoriach, instytucjach badających i oceniających żywność, np. w Sanepidzie,
▪ zajmowania się produkcją, przechowywaniem i dystrybucją żywności,
▪ zostania przedstawicielem handlowym firm zajmujących się handlem żywnością i artykułami spożywczymi,
▪ prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży spożywczej. Pomyślnie zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Wprowadzona innowacja dietetyka z fitnessem umożliwi przygotowanie absolwentów na studia kształcące w zawodzie dietetyk, tj. specjalista zajmujący się: badaniem produktów żywnościowych, badaniem pochodzenia żywności, oceną wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, stosowaniem zasad racjonalnego odżywiania się, planowaniem żywienia indywidualnego i zbiorowego dla wszystkich grup ludności, planowaniem żywienia dla osób zdrowych, w stanach chorobowych i w specjalnych stanach organizmu ludzkiego np. ciąża, planowaniem żywienia dla osób w różnym wieku, planowaniem jadłospisów – opracowaniem diet żywieniowych, opracowaniem metod leczenia zaburzeń żywieniowych nadwagi, niedożywienia, opracowaniem procesu przygotowania potraw i obróbki termicznej produktów żywnościowych, profilaktyką żywieniową chorób, leczeniem żywieniowym chorób, nadzorowaniem żywienia w placówkach żywienia zbiorowego.

dwóch chłopców niesie skrzynki z sadzonkami

» Technik agrobiznesu z pozyskiwaniem środków unijnych
Absolwent po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł technika agrobiznesu, co stwarza mu możliwość:
▪ zostania przedsiębiorcą rolnym (właścicielem gospodarstwa, np. po rodzicach),
▪ samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej lub podejmowania prac w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych,
▪ zostania kierownikiem gospodarstwa agroturystycznego lub pracownikiem instytucji rządowych związanych z rolnictwem,
▪ prowadzenia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie usług rolniczych,
▪ zajmować się zdobywaniem funduszy unijnych, produkcją żywności ekologicznej, przetwórstwem rolno – spożywczym.
Pomyślnie zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Wprowadzona innowacja pozyskiwanie środków unijnych będzie uzupełnieniem kształcenia zawodowego o wiedzę z zakresu pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i umożliwi absolwentom otrzymanie dotacji na nowoczesne wyposażenie gospodarstwa i opłacalne prowadzenie produkcji rolniczej.

Program innowacji obejmuje: zapoznanie z możliwościami uzyskania dofinansowania dla rolników w ramach programu PROW i innych, wypełnianie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych, przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk jak napisać projekt/biznesplan oraz skonstruować poprawną analizę finansową.

ciągnik z przyczepą

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kształcenie będzie realizowane w zakresie jednej kwalifikacji, a po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

O SZKOLE

Zespół Szkół Powiatowych im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle jest szkołą z wieloletnią tradycją. Istnieje od 1959 roku. W 2019 szkoła obchodziła 60-lecie istnienia. Placówka ciągle się rozwija i dostosowuje do otaczającej rzeczywistości.

Kontakt

Zespół Szkół Powiatowych

ul. Słoneczna 2
07-420 Kadzidło

tel./fax: 29 761 84 76
e-mail: sekretariat@zsp-kadzidlo.pl

© Copyright 2020 • Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle • Made by OSTRE STUDIO  Polityka prywatności

Skip to content