Rodzice uczniów
szkół i placówek
w województwie mazowieckim

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam do udziału w konferencji
Nie bądź obojętny... - o zdrowiu psychicznym i kryzysach emocjonalnych raz jeszcze,

która odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnie i on-line)
w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9,
w dniu 22 lutego 2024 r. w godzinach 10.00 – 15.00.

Podczas konferencji specjaliści przypomną, jak ważna jest profilaktyka i rola dorosłych
w zapobieganiu kryzysom emocjonalnym dzieci i młodzieży. Opowiedzą o zagrożeniach
czyhających na młodych ludzi, odpowiedzialności, skutkach niewłaściwych postaw
i zachowań oraz, jak zadbać o dobrostan psychiczny.

Udział w konferencji:
- stacjonarnie – w siedzibie MSCDN – rejestracja pod adresem:
http://kuratorium.waw.pl/konferencja-22-lutego-2024 (liczba miejsc ograniczona).
-  on-line – bez rejestracji – link aktywny w dniu konferencji:
https://www.youtube.com/watch?v=NbWYN8E3S_Y

Z poważaniem
p.o. Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/

Wioletta Krzyżanowska