TECHNIK AGROBIZNESU Z POZYSKIWANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

TECHNIK AGROBIZNESU Z POZYSKIWANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Absolwent po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł technika agrobiznesu, co stwarza mu możliwość:

  • zostania przedsiębiorcą rolnym (właścicielem gospodarstwa, np. po rodzicach),
  • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej lub podejmowania prac w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych,
  • zostania kierownikiem gospodarstwa agroturystycznego lub pracownikiem instytucji rządowych związanych z rolnictwem,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie usług rolniczych,
  • zajmować się zdobywaniem funduszy unijnych, produkcją żywności ekologicznej, przetwórstwem rolno – spożywczym.

Pomyślnie zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Wprowadzona innowacja pozyskiwanie środków unijnych będzie uzupełnieniem kształcenia zawodowego o wiedzę z zakresu pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i umożliwi absolwentom otrzymanie dotacji na nowoczesne wyposażenie gospodarstwa i opłacalne prowadzenie produkcji rolniczej.

Program innowacji obejmuje: zapoznanie z możliwościami uzyskania dofinansowania dla rolników w ramach programu PROW i innych, wypełnianie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych, przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk jak napisać projekt/biznesplan oraz skonstruować poprawną analizę finansową.