TECHNIKUM - TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Z DIETETYKĄ I FITNESSEM

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Z DIETETYKĄ I FITNESSEM

Absolwent po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł technika technologii żywności, co stwarza mu możliwość:

  • podjęcia pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego, w laboratoriach, instytucjach badających i oceniających żywność, np. w Sanepidzie,
  • zajmowania się produkcją, przechowywaniem i dystrybucją żywności,
  • zostania przedstawicielem handlowym firm zajmujących się handlem żywnością i artykułami spożywczymi,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży spożywczej. Pomyślnie zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Wprowadzona innowacja dietetyka z fitnessem umożliwi przygotowanie absolwentów na studia kształcące w zawodzie dietetyk, tj. specjalista zajmujący się: badaniem produktów żywnościowych, badaniem pochodzenia żywności, oceną wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, stosowaniem zasad racjonalnego odżywiania się, planowaniem żywienia indywidualnego i zbiorowego dla wszystkich grup ludności, planowaniem żywienia dla osób zdrowych, w stanach chorobowych i w specjalnych stanach organizmu ludzkiego np. ciąża, planowaniem żywienia dla osób w różnym wieku, planowaniem jadłospisów – opracowaniem diet żywieniowych, opracowaniem metod leczenia zaburzeń żywieniowych nadwagi, niedożywienia, opracowaniem procesu przygotowania potraw i obróbki termicznej produktów żywnościowych, profilaktyką żywieniową chorób, leczeniem żywieniowym chorób, nadzorowaniem żywienia w placówkach żywienia zbiorowego.