LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - KLASA SŁUŻB MUNDUROWYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Strzelców Kurpiowskich (nauka trwa cztery lata) – Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdanie egzaminu maturalnego i otwiera drogę na studia.

KLASA SŁUŻB MUNDUROWYCH Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA

Absolwent po ukończeniu szkoły ma możliwość:

  • podjęcia pracy
  • kontynuowania kształcenia w szkołach policealnych mundurowych
  • po zdaniu egzaminu maturalnego kształcenia na studiach wyższych mundurowych.

Program kształcenia przewiduje poznanie podstawowych sztuk walki i samoobrony, zajęcia strzeleckie, udział w obozach szkoleniowo – wypoczynkowych oraz realizację kształcenia na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, angielskiego i historii.