Dlaczego stworzono warsztaty?


Warsztaty to odpowiedź na potrzeby młodzieży dotyczące budowania stabilnych relacji, udanego życia rodzinnego i osobistego poczucia szczęścia - aspektów życia sygnalizowanych jako priorytetowe w systematycznie przeprowadzanych badaniach.
Program "Wektory Życia" ma na celu kształtowanie umiejętności podejmowania odpowiednich decyzji dotyczących zdrowego stylu życia,sprzyjających zdrowiu prokreacyjnemu, a także wsparcie młodzieży w przygotowaniu do pełnienia przyszłych ról - małżeńskich i rodzicielskich.

 

Co daje młodzieży uczestnictwo w zajęciach?

• Klimat sprzyjający refleksji dotyczącej miłości, wartości życia, seksualności, zdrowia prokreacyjnego, małżeństwa i rodziny.

• Możliwość zweryfikowania nieprawdziwych informacji na temat zdrowia prokreacyjnego uzyskiwanych od rówieśników lub w Internecie.

• Przestrzeń do kształtowania postaw i budowania hierarchii wartości.

• Pogłębienie relacji koleżeńskich i integrację zespołów klasowych.

• Doskonalenie kompetencji społecznych.

 

Co zyskuje szkoła realizująca warsztaty?


• Program psychoedukacyjny, skonstruowany zgodnie z rekomendacjami specjalistów dotyczącymi obecnego stanu zdrowia psychicznego młodzieży.
• Wzbogacenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły o działania zapobiegające uzależnieniom, podejmowaniu zachowań ryzykownych i depresji u uczniów.
• Przygotowanego do realizacji programu nauczyciela.
• Pomoce dydaktyczne do wielokrotnego wykorzystania.

Jakie korzyści niesie program dla rodziców?


• Wsparcie w wychowaniu prorodzinnym i seksualnym.
• Bodziec do podjęcia z dziećmi rozmów na ważne życiowe tematy.
• Możliwość zacieśnienia i pogłębienia relacji rodzinnych i więzi z dzieckiem.
• Współdziałanie w zakresie ochrony dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, mogących mieć wpływ na ich życie i zdrowie teraz i w przyszłości.

Zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych
finansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji „Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin >>Za życiem<<".