PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE ZSP

PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

Wyposażenie pracowni chemiczno-przyrodniczej zapewnia realizację zadań z zakresu nauczania chemii oraz anatomii i fizjologii zwierząt. Pełny zestaw odczynników chemicznych, szkła i przyrządów laboratoryjnych umożliwia wykonywanie eksperymentów uczniowskich i pokazów nauczycielskich na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Modele anatomiczne i bogaty zestaw środków audiowizualnych wykorzystuje się w kształceniu ogólnym i zawodowym.

Pracownia produkcji roślinnej wyposażona jest w liczne pomoce dydaktyczne, które pozwalają w praktyczny sposób zainteresować tematyką rolniczą oraz ułatwiają przyswajanie fachowej wiedzy. Są to między innymi:

  • profile glebowe,
  • naturalne okazy szkodników roślin,
  • zestawy nasion,
  • zielniki roślin uprawnych i chwastów,
  • zestawy próbek skał i minerałów,
  • nowe wydania atlasów i innych ilustrowanych, drukowanych materiałów.

Pracownia produkcji rolniczej.

W trakcie wyposażania jest pracownia sprzedaży.