PRACOWNIA PRODUKCJI PIEKARSKIEJ ZSP

PRACOWNIA PRODUKCJI PIEKARSKIEJ

W pracowni produkcji piekarskiej odbywają się zajęcia praktyczne dla uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności. Zajęcia odbywają się dla uczniów klas 2 i 3. Podczas praktycznej nauki zawodu młodzież kształci umiejętności z zakresu kwalifikacji TG.03 – „Produkcja wyrobów piekarskich”. Pracownia wyposażona jest w 6 nowoczesnych stanowisk dydaktycznych, które ułatwiają uczniom dostęp do wykorzystywanych przez pracodawców technologii i narzędzi, ponadto umożliwiają prowadzenie produkcji wyrobów piekarskich metodami tradycyjnymi, a także uwzględniając nowoczesne trendy na rynku.

Pracownia wyposażona jest w:

  • stanowisko do przygotowania surowców i półproduktów piekarskich – miesiarki, miksery, wagi elektroniczne, naczynia ze stali nierdzewnej, zestawy noży, formy i aparatura kontrolno – pomiarowa: termometry, wilgotnościomierze, kuchenki elektryczne, urządzenia chłodnicze,
  • stanowisko do rozrostu i formowania kęsów – dzielarka, komory rozrostowe,
  • stanowisko do wypieku wyrobów gotowych – piece konwekcyjne z zaparowaniem.