TECHNIK HANDLOWIEC

Absolwent po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł technika handlowca, co stwarza mu możliwości podjęcia pracy na stanowisku specjalisty prowadzącego sprzedaż produktów lub usług firmy. W zależności od stopnia awansu w firmie może być sprzedawcą, opiekunem klienta, przedstawicielem handlowym, kierownikiem sprzedaży lub dyrektorem handlowym, a także przedsiębiorcą samodzielnie prowadzącym działalność handlową. Technik handlowiec znajduje zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, bankach i innych instytucjach finansowych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie przygotowania towarów do sprzedaży, obsługi klienta, przyjmowania dostaw, prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, organizowania działalności handlowej, zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa, prowadzenia negocjacji handlowych, określania kosztów działalności handlowej, sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej, organizowania i prowadzenia sklepu internetowego, prowadzenia samodzielnej handlowej działalności gospodarczej. Po zdaniu egzaminu dojrzałości absolwenci mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach.