logo projektu From frames to games
 
W marcu i kwietniu 2023 roku uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle brali udział w międzynarodowym projekcie eTwinning pt. „From Frames to Games” skierowanym do osób w wieku 15-19 lat, który był realizowany w języku angielskim i uczestniczyły w nim szkoły nie tylko z Polski, ale także z Portugalii, Hiszpanii, Turcji. Zaangażowani w działania edukatorzy, uczący różnych przedmiotów, zagwarantowali multidyscyplinarny wymiar projektu, który doprowadził do zwiększenia wiedzy uczniów w wielu dziedzinach. Młodzież dowiedziała się, jak wykorzystać różne elementy gamifikacji do uatrakcyjnienia procesu nauczania i zwiększenia motywacji do nauki. Uczestnicy projektu stworzyli własne gry edukacyjne. Pracowali w międzynarodowych zespołach, kształcąc umiejętności komunikacji i współpracy. Tym samym rozwinęli kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia oraz wzbogacili swoją wiedzę z informatyki i języka angielskiego.
W projekcie uczestniczyli uczniowie z klas 1TA, 2TŻ, 3TŻ, a ich opiekunem była pani Agnieszka Grzegorczyk.
Przykładowe gry przygotowane przez uczestników projektu: