absolwenci wraz z gośćmi

Pożegnanie absolwentów LO i Technikum ZSP w Kadzidle - 2023

„Kiedy nadszedł czas rozstania …”
 
Uroczystość pożegnania absolwentów to niezwykle wzruszający moment i ważna chwila w życiu Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki, Pani Marzena Zera – wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, ksiądz dziekan Ryszard Kłosiński, a także rodzice uczniów. 28 kwietnia 2023 roku wspólnie pożegnaliśmy 52 osoby z klas: IV Liceum Ogólnokształcącego i IV Technikum kształcącego w zawodach: technik technologii żywności i technik agrobiznesu.
Podczas uroczystości uczniowie klas czwartych przekazali sztandar młodszym kolegom i koleżankom, mówiąc: „W imieniu młodzieży klas czwartych, opuszczającej mury tej szkoły, przekazujemy na Wasze ręce jej sztandar. Mamy nadzieję, że będziecie godnie reprezentować społeczność uczniowską Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle.” Ważnym elementem scenariusza każdego pożegnania absolwentów jest przemówienie Dyrektora Szkoły. Nie zabrakło go również w tym roku. Pani Dyrektor Ewa Dobkowska – Duszak, zwracając się do maturzystów, podziękowała im za to, że kilka lat temu, kiedy decydowali o wyborze szkoły, obdarzyli swoim zaufaniem właśnie Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Podziękowała im także za godne reprezentowanie szkoły czy to poprzez udziałi sukcesy w konkursach i olimpiadach, czy też poprzez akcje promocyjne.
„Zawsze byliście piękną wizytówką ZSP” – dodała z uznaniem. Pani Dyrektor pogratulowała także uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Wszystkim maturzystom przekazała życzenia powodzenia na majowych egzaminach oraz poradziła, żeby mądrze i pracowicie wykorzystali czas, który dla nich pozostał, a osiągną wymarzony sukces. Pani Dyrektor zwróciła się też do rodziców uczniów klas maturalnych, serdecznie dziękując im za wspieranie pedagogów w misji, jaką jest wychowanie młodego pokolenia. W czasie uroczystości Pan Starosta Stanisław Kubeł wręczył nagrodę dla najlepszego absolwenta - uczennicy klasy IV TTŻ Katarzyny Bednarczyk za najwyższą średnią z czterech lat oraz wzorowe zachowanie.
W imieniu wszystkich absolwentów wystąpili: Julia Ciborowska, Aleksandra Grądzik i Sebastian Kiernozek, którzy żegnając się ze szkołą, podkreślili, że chociaż etap ich życia związany z ZSP jest już zamknięty, to zaczynając nowy, zostawią na ulicy Słonecznej część siebie. Podziękowali także dyrekcji szkoły, nauczycielom i wychowawcom za wskazywanie dróg, za wyrozumiałość, za trud. Podsumowaniem ich wystąpienia był występ wokalny Katarzyny Bednarczyk, która zaśpiewała piosenkę pt. „Sen we śnie” Sanah.
Po oficjalnym wręczeniu świadectw, nagród i podziękowań dla uczniów, młodzież z klas IV Technikum zaprosiła wszystkich zgromadzonych na sali do obejrzenia krótkiego okolicznościowego filmiku przygotowanego dla absolwentów. Zwieńczeniem całości był pokaz tańca zaprezentowany przez Krzysztofa Pabicha – ucznia klasy pierwszej Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu – wraz z partnerką Gabrielą Samsel z klubu Atria Ostrołęka.