W środę 8 listopada odbył się etap szkolny VIII edycji Olimpiady Statystycznej. Wzięły w nim udział uczennice klasy  5TA/TŻ Klaudia Zyśk i Wiktoria Ciak i zakwalifikowały sie do kolejnego etapu.

Wymogiem zakwalifikowania się do zawodów okręgowych jest uzyskanie przez ucznia co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów.